ព័ត៌មានជាតិ ព័ត៌មានអន្តរជាតិ

ឯកឧត្តម ឧបនាយករដ្ឋមន្រ្តី ប្រាក់ សុខុន អនុញ្ញាតឱ្យឯកអគ្គរដ្ឋទូតសឹង្ហបុរី ចូលជួបសម្តែងការគួរសម និងជម្រាបលា

AKP ភ្នំពេពេញ ថ្ងៃទី០៣ ខែធ្នូ ឆ្នាំ២០២០–ឯកឧត្តម ប្រាក់ សុខុន ឧបនាយករដ្ឋមន្រ្តី រដ្ឋមន្រ្តីក្រសួងការបទេស និងសហប្រតិបត្តិការអន្តរជាតិ អនុញ្ញាតឱ្យ ឯកឧត្តម មៃឃើល៍ តាន់ កេង ស្យុង (Michael Tan Keng Siong) ឯកអគ្គរដ្ឋទូតសឹង្ហបុរី ចូលជួបសម្តែងការគួរសម និងជម្រាបលា ក្នុងឱកាសដែលឯកឧត្តម ចប់អាណត្តិបេសកកម្មការទូតនៅកម្ពុជា នាថ្ងៃទី០២ ខែធ្នូ ឆ្នាំ២០២០ នៅទីស្តីការក្រសួងការបរទេស។

រូបថត៖ ក្រសួងការបរទេស

 

an

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *