ព័ត៌មានអន្តរជាតិ

ឯកឧត្តម ហ៊ីវ សុវណ្ណ និងឯកឧត្តម ង៉ាន់ ភិរម្យ អញ្ជើញជាអធិបតីបិទកិច្ចប្រជុំស្តីពីការអនុវត្តកិច្ចលទ្ធកម្ម​៩ខែដើមឆ្នាំ២០២០ និងការណែនាំអំពីការរៀបចំ ផែនការលទ្ធកម្មប្រចាំឆ្នាំ២០២

AKP ភ្នំពេញ ថ្ងៃទី២៣ ខែតុលា ឆ្នាំ២០២០–

ឯកឧត្តម ហ៊ីវ សុវណ្ណ រដ្ឋលេខាធិការក្រសួងសេដ្ឋកិច្ច និងហិរញ្ញវត្ថុ និងឯកឧត្តម ង៉ាន់ ភិរម្យ អគ្គនាយករង​ នៃអគ្គនាយកដ្ឋានលទ្ឋកម្មសាធារណៈតំណាង ឯកឧត្តម បណ្ឌិត ឈឹម សារ៉េត ប្រតិភូរាជរដ្ឋាភិបាលទទូលបន្ទុក ជាអគ្គនាយក នៃអគ្គនាយកដ្ឋានលទ្ឋកម្មសាធារណៈ អញ្ជើញជា អធិបតីក្នុងពិធីបិទកិច្ចប្រជុំស្តីការអនុវត្ត កិច្ចលទ្ធកម្ម៩ខែ ដើមឆ្នាំ២០២០ និងការណែនាំអំពីការរៀបចំ​ផែនការ​លទ្ធកម្មប្រចាំឆ្នាំ២០២១ ជួនក្រសួង-ស្ថាប័ន រដ្ឋបាលរាជធានី-ខេត្ត សហគ្រាសសាធារណៈ និងគ្រឹះស្ថានសាធារណៈរដ្ឋបាល និងអង្គភាពថវិកាក្រោមឱវាទ ក្រសួង នាព្រឹកថ្ងៃទី២៣ ខែតុលា ឆ្នាំ២០២០ នៅទីស្តីការក្រសួងសេដ្ឋកិច្ច និងហិរញ្ញវត្ថុ។

រូបថត៖ សួស សាវី

an

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *