ព័ត៌មានជាតិ

ក្រសួង៣ រួមគ្នាលុបបំបាត់ការឆ្លងរំខានចូលហ្រ្វេកង់ស៍ ប្រព័ន្ធឧបករណ៍នាំផ្លូវអាកាសកម្ពុជា

ភ្នំពេញ ៖ ក្រសួងព័ត៌មាន ក្រសួងប្រៃសណីយ៍ និងទូរគមនាគមន៍ និងរដ្ឋលេខាធិការដ្ឋាន អាកាសចរណ៍ស៊ីវិល បានចុះហត្ថលេខាព្រមព្រៀងគ្នាស្ដីអំពី «វិធានការទប់ស្កាត់ និងលុបបំបាត់ការឆ្លងរំខានចូលហ្វ្រេកង់ស៍ ប្រព័ន្ធឧបករណ៍នាំផ្លូវអាកាស នៅក្នុងដែនអាកាសនៃកម្ពុជា»។

ពិធីចុះហត្ថលេខា បានធ្វើឡើងដោយស្ថាប័នទាំងបី នាថ្ងៃទី២៧ ខែកក្កដា ឆ្នាំ២០២០ ក្រោមអធិបតីភាពលោក ខៀវ កាញារីទ្ធ រដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងព័ត៌មាន, លោក ជា វ៉ាន់ដេត រដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងប្រៃសណីយ៍ និងទូរគមនាគមន៍ និងលោក ម៉ៅ ហាវណ្ណាល់ រដ្ឋមន្ត្រីទទួលបន្ទុករដ្ឋលេខាធិការដ្ឋានអាកាសចរណ៍ស៊ីវិល នៅសាលប្រជុំព្រះវិហារ ទីស្ដីការក្រសួងព័ត៌មាន។

កិច្ចព្រមពៀងនេះ ធ្វើឡើងដោយសាតែកន្លងមកហ្រ្វេកង់ក្រសួងព័ត៌មាន និងក្រសួងប្រៃសណីយ៍ និងទូរគមនាគមន៍ បានឆ្លងរំខានចូលហ្រ្វេកង់ស៍ ប្រព័ន្ធឧបករណ៍នាំផ្លូវអាកាសកម្ពុជា ដែលនាំឱ្យរំខានដល់បញ្ជាការហោះហើក្នុងផ្លូវអាកាស ឬធ្វើឱ្យមានការភាន់ច្រឡំ ដែលនឹងអាចមានបញ្ហាក្នុងការចុះចតយន្តហោះបង្កជាហានិភ័យខ្ពស់ផងដែរ។ ចំពោះបង្ហានេះ ក្រសួងព័ត៌មាន មានតួនាទីញែកហ្រ្វេកង់ស៍កុំឱ្យមានការរំខានគ្នា៕

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *